انتشار بیانیه مشترک کنفرانس بین المللی همکاری واکسن کرونا
  • 2021
  • 06/08
  • 10:48:51

انتشار بیانیه مشترک کنفرانس بین المللی همکاری واکسن کرونا_fororder_src=http___imagecloud.thepaper.cn_thepaper_image_146_639_985&refer=http___imagecloud.thepaper

نمایندگان 23 کشور شرکت کننده در نخستین کنفرانس بین المللی همکاری در زمینه واکسن روز جمعه 15 مرداد (6 اوت) به صورت مشترک بیانیه ای را منتشر کردند.

در این بیانیه آمده است:

1- ما معتقدیم شیوع کرونا یک چالش مشترک برای جهان است و باید با ایده جامعه مشترک بشری توأم با سلامتی و تندرستی و روحیه اولویت دادن به مردم و جان انسان ها مشترکاً با این چالش روبه ‎رو شد.

2- ما بر اهمیت تبدیل کردن واکسن به یک محصول عمومی در جهان تأکید می کنیم و از طرفهای مختلف درخواست می کنیم که برای دسترسی کشورهای در حال رشد به واکسن کوشش کنند و تا حد ممکن واکسن را در اختیار کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته بگذارند.

3- ما کشورهای مختلف را به همکاری با طرفهای مربوط و تقویت مطالعه و تولید واکسن در قلمرو کشوری، منطقه ای و جهانی دعوت می کنیم.

4- ما از سازمان بهداشت جهانی برای در دسترس قرار دادن واکسن از طریق "برنامه تسهیل مقابله با کرونا" و "برنامه تسهیل دسترسی به واکسن " حمایت می کنیم.  ما کشورهای تولید کننده واکسن را به عرضه واکسنهای بیشتر به "برنامه تسهیلی دسترسی به واکسن" تشویق می کنیم و نهادهای مالی و سازمانهای دیگر را به حمایت مالی فراگیر از کشورهای در حال توسعه برای خرید و تقویت تولید واکسن دعوت می کنیم.

5- ما بر اهمیت چندجانبه گرایی در زمینه تولید واکسن تأکید می کنیم و کشورهای مختلف جهان را به تقویت مکانیسم همکاری جهانی و کنار گذاشتن ملی‎گرایی واکسن و لغو محدویت‌های صدور واکسن و مواد اولیه تولید واکسن دعوت می‌کنیم.

6- ما طرفهای مختلف را به حمایت از سازمان تجات جهانی در پیشبرد معافیتهای مالکیت معنوی مربوط به واکسن دعوت می کنیم و بر انعطاف پذیری، واقع بینی و شناخت ضرورت تأکید می‌کنیم.

7- ما بر علمی بودن و اهمیت "فهرست موارد استفاده فوری" سازمان بهداشت جهانی تأکید می کنیم و کشورهای مختلف را به اتخاذ اصول "برابری، منطقی بودن، علمی بودن و عدم تبعیض" در بررسی تدابیر کاهش کنترل ورود واکسن دعوت می کنیم.

8- ما گزارشهای نمایندگان موسسات واکسن را بررسی خواهیم کرد و از دستاوردهای همکاری آنان استقبال می کنیم. 

  • GMT+08:00
  • /