حضور وزیر خارجه چین در نشست وزرای یازدهمین مجمع سران آسیای شرقی
  • 2021
  • 05/08
  • 11:13:41

شامگاه چهارشنبه 13 امرداد (4 اوت)، وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین به صورت ویدئویی در نشست وزرای یازدهمین مجمع سران آسیای شرقی حضور داشت.

حضور وزیر خارجه چین در نشست وزرای یازدهمین مجمع سران آسیای شرقی_fororder_509d-9f4b069ab3ffb9f5547b17444d6a00b4

وزیر خارجه چین اظهار داشت: اکنون وضعیت همه گیری کرونا پیچیده تر و روند احیای اقتصادی نامتعادل تر شده و مدیریت جهانی و منطقه ای نیز با چالش های چندگانه رو به رو شده است. اعضای مجمع سران آسیای شرقی متشکل از کشورهای عمده تولید کننده واکسن در جهان، اقتصدهای مهم آسیا و اقیانوسیه و قوی ترین نیروها برای مقابله با تغییرات اقلیمی هستند و باید با اتحاد و همکاری، فعالانه در مبارزه با شیوع کرونا و احیای اقتصادی سهم داشته باشند. وانگ یی راهکارهای چین برای تحقق این امر را چنین بیان کرد:

یک؛ باید بر پایه روحیه علمی، اقدامات جدید در راستای همکاری های مقابله با شیوع کرونا شکل بگیرد. چین قاطعانه تعهد رسمی رئیس جمهوری شی جین پینگ مبنی بر ارائه واکسن کرونا به عنوان محصول عمومی در جهان را به اجرا رسانده و تاکنون بیش از 750 میلیون دوز واکسن را برای کشورهای مختلف جهان فراهم کرده است. باید بر پایه روحیه علمی، تحقیقات ردیابی منشاء کرونا انجام گیرد و علاوه بر مخالفت با هر گونه دخالت سیاسی در این روند، یک برنامه واقعی برای پیشگیری از همه گیری های بعدی ارائه شود.

دو؛ با ترویج پیشرفت سبز، پایه ای جدید برای احیای اقتصادی در دوران پس از شیوع کرونا شکل بگیرد. چین قاطعانه در مسیر پیشرفت سبز، کم کربن و پایدار به پیش می رود و فعالانه در همکاری های بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی شرکت می کند.

سه، جایگاه محوری آ سه آن تقویت و از برابری و عدالت بین المللی حفاظت شود. چین از انتشار فراخوان اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا ( آ سه آن) به منظور ترویج چندجانبه‌گرایی پشتیبانی می کند و آماده است همراه با همه طرف ها مشترکا از یک نظام بین المللی با محوریت سازمان ملل و بر پایه قوانین بین المللی حفاظت کند. ما باید در برابر نمونه های جعلی ارائه شده از چندجانبه‌گرایی محتاط باشیم و به ویژه باید در برابر سوءاستفاده از چندجانبه‌گرایی به منظور توطئه و ایجاد گروه‌های مقاومت در منطقه بایستیم.

وانگ یی در پایان افزود: چین به عنوان یک کشور مسوولیت پذیر آماده است همراه با همه طرف ها، برای متمرکز کردن مجمع سران آسیای شرقی بر مقابله با شیوع کرونا و همکاری برای احیای اقتصادی و همچنین رویارویی موثر با انواع چالش های جهانی تمام توان خود را به کار بندد.

 

 

  • GMT+08:00
  • /