چوان‌جوئو، موزه ادیان جهان
  • 2021
  • 26/07
  • 15:22:49

چوان‌جوئو، موزه ادیان جهان_fororder_1-3

به دلیل وجود فرهنگهای دینی گوناگون در موزه چوان‌جوئو، از جمله بودیسم، تائوئیسم، اسلام و مسیحیت به آن لقب «موزه ادیان جهان» داده‌اند. یک از موضوعات مهم موزه چوان‌جوئو که از قضا به تازگی به لیست میراث جهانی پیوسته، بخش مذاهب آن است.

چوان‌جوئو، موزه ادیان جهان_fororder_1-1

نسل‌های متفاوت از مریدان و معتقدان به ادیان و مذاهب مختلف معابد و صومعه‌های متعددی مانند معبد کای‌یوان، مسجد چینگ‌جینگ و معبد تیان‌هو را ساختند. ادیان بر جنبه‌های مختلف چوان‌جوئو، از جمله هنر، آموزش و معماری تأثیرات عمیقی گذاشته‌اند.

چوان‌جوئو، موزه ادیان جهان_fororder_1-2

  • GMT+08:00
  • /