هشدار سازمان بهداشت جهانی: سویه دلتا ویروس کرونا در شرف گسترش در سراسر جهان است
  • 2021
  • 13/07
  • 10:55:41

هشدار سازمان بهداشت جهانی: سویه دلتا ویروس کرونا در شرف گسترش در سراسر جهان است_fororder_662750291270b3b3b7806a4bce804ba6

تدروس آدهانوم، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی روز دو شنبه 21 تیر/ 12 ژوییه هشدار داد: سویه دلتا ویروس کرونا که به 104 کشور جهان گسترش یافته، به سرعت در جهان در حال شیوع است و همه گیری جهانی کرونا بار دیگر با وضعیت سختی رو به روست.  پژوهشگران سازمان بهداشت جهانی دریافته اند که موارد آلودگی به سویه دلتا ویروس کرونا در جمعیت واکسینه شده نیز مشاهده شده است، اما همچنین خاطرنشان کردند که اگرچه واکسیناسیون نمی تواند صد در صد مانع از آلودگی شود اما می تواند بروز بیماری شدید و مرگ و میر پس از عفونت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

  • GMT+08:00
  • /