ارزیابی مثبت سفیر ایران در چین از دستاوردهای حزب کمونیست چین
  • 2021
  • 01/07
  • 17:25:58

محمد کشاورززاده، سفیر ایران در چین چندی پیش در گفت و گو با بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین دستاوردهای حزب کمونیست چین در زمینه فقرزدایی و رشد اقتصادی چین را مثبت ارزیابی کرد.

  • GMT+08:00
  • /