مخالفت چین با قانون رقابت استراتژیک سال 2021 از سوی کمیته امور خارجه مجلس سنای آمریکا
  • 2021
  • 23/04
  • 13:03:05

مخالفت چین با قانون رقابت استراتژیک سال 2021 از سوی کمیته امور خارجه مجلس سنای آمریکا_fororder_3-2

وانگ ون بین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز پنج شنبه 22 آوریل/ 2 اردیبهشت در نشست خبری گفت: «قانون رقابت استراتژیک 2021» که کمیته امور خارجه مجلس سنای آمریکا به تصویب رسانده، به شدت حقایق را تحریف و سیاه و سفید را معکوس جلوه می دهد و در امور داخلی چین دخالت می کند. پکن به شدت از این امر ناراضی است و قاطعانه با آن مخالفت می کند.

وی در پاسخ به سوالی در این رابطه گفت: قانون یادشده درباره «تهدید چین» بزرگ نمایی کرده و با راه اندازی یک رقابت استراتژیک همه جانبه به شدت در امور داخلی چین دخالت می کند. این قانون سرشار از ذهنیت منسوخ شده جنگ سرد و مفهوم بازی مجموع صفر است و نیز بیانگر ذهنیت سلطه گرایانه و بی نهایت خودبینی ایالات متحده است که تحمل توسعه عادی سایر کشورها را ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: این قانون چین را به عنوان حریف خود تلقی می کند. آیا هدف توسعه آمریکا شکست دادن چین در رقابت است؟ این کوته فکری و ذهنیت تحریف شده با الگوی  قدرت های بزرگ جهانی هماهنگ نیست.

  • GMT+08:00
  • /