محموله واکسن کرونای کمکی چین وارد السالوادور شد
  • 2021
  • 08/04
  • 09:54:16

محموله واکسن کرونای کمکی چین وارد السالوادور شد_fororder_ym

محموله واکسن کرونای اهدایی چین تولید شرکت سینوواک، عصر 17 فروردین (6 آوریل)  وارد فرودگاه بین المللی السالوادور شد. ئو جیان هونگ، سفیر چین در السالوادور و  وزیر بهداشت السالوادور  در مراسم استقبال از محموله در فرودگاه  حضور یافتند.

بامداد 18 فروردین سفیر چین و وزیر بهداشت السالوادور در مراسم تحویل و توزیع واکسن که در مرکز ملی زیست فناوری السالوادور برگزار شد شرکت کردند.

وزیر بهداشت السالوادور در سخنرانی خود گفت كه چین با اقدامات عملی  به كشورهای دارای شرایط وخیم همه گیری برای مبارزه با آن کمک میکند و سهم خود را در مبارزه جهان با همه گیری ادا کرده است.

عصر 6 آوریل، نایب بوکله رئیس جمهور السالوادور از طریق رسانه های مجازی  از رهبر و مردم چین به خاطر حمایتشان از السالوادور در مبارزه با همه گیری تشکر کرد.

  • GMT+08:00
  • /