برنامه سفر زودهنگام وزیر خارجه مکزیک به چین، هند و آمریکا به منظور اطمینان از دریافت به موقع واکسن کرونا
  • 2021
  • 08/04
  • 20:13:13

برنامه سفر زودهنگام وزیر خارجه مکزیک به چین، هند و آمریکا به منظور اطمینان از دریافت به موقع واکسن کرونا_fororder_ca1349540923dd5442fe9f0f1bb804d99d824804

بنابه گزارش رویترز، 17 فروردین (6 آوریل) به وقت محلی، لوئیس ویدگارای، وزیر خارجه مکزیک در نشست خبری دولتی اعلام کرد که برنامه ریزی کرده است به زودی به روسیه، چین، هند و آمریکا سفر کند تا اجرای قراردادهای امضا شده مکزیک برای تضمین ارایه واکسن کرونا تامین شود.

ویدگارای اظهار داشت که تاریخ سفر هنوز مشخص نشده اما برنامه ریزی می کند که «به زودی» اتفاق بیفتد.

طبق گزارش ها، مکزیک سریعا اقداماتی اعمال کرده و با تولید کنندگان واکسن جهان توافق نامه به امضا رسانده تا انتقال کافی واکسن کرونا برای مکزیک تامین شود؛ اما تاخیر تحویل واکسن باعث به تعویق افتادن تاریخ واکسیناسیون شده است.

در این گزارش ها نیز مطرح شد که رئیس جمهوری مکزیک سه شنبه از کمک های چین، روسیه و هند در راستای تحویل واکسن تشکر کرده است.

  • GMT+08:00
  • /