ورود نخستین محموله واکسن کرونای تولید چین به اکوادور
  • 2021
  • 08/04
  • 16:02:29

ورود نخستین محموله واکسن کرونای تولید چین به اکوادور_fororder_3-2

نخستین محموله واکسن کرونای سینوواک خریداری شده از سوی دولت اکوادور، بعد از ظهر 7 آوریل (18 فروردین) به کیتو، پایتخت این کشور رسید. مقامات دولت از جمله لنین مورنو رییس جمهوری اکوادور و مانوئل مِخیا، وزیر خارجه اکوادور و چن گوئو یو، سفیر چین در اکوادور در مراسم تحویل حضور داشتند.

مورنو در مراسم تحویل واکسن اظهار داشت: واکسن کرونا سلاحی کلیدی در مبارزه با کروناست. دولت چین بر مشکلاتی از جمله محدودیت حجم تولید و تقاضای زیاد برای واکسن در داخل چین غلبه و تهیه واکسن را برای اکوادور تسهیل کرد و فعالانه در تحویل به موقع واکسن کوشید، که این امر کاملاً دوستی عمیق اکوادور و چین در کمک به یکدیگر را نشان میدهد. اکوادور از این امر بسیار سپاسگزار است. طبق برنامه واکسیناسیون، واکسن در تمام مناطق اکوادور توزیع خواهد شد.

  • GMT+08:00
  • /