دیدار با اولین وکیل زن ازبک چین
  • 2021
  • 08/04
  • 16:05:33

با این که خانم لیو شین مجری سی جی تی ان در مورد مهمان نوازی مردم شین جیانگ چیزهای زیادی شنیده است، اما انواع میوه و شیرینی زیاد و محلی که خانم وکیل فاطمه برای پذیرایی از آنها آماده کرده، باعث تعجب شدیدش شد. بیایید با هم ببینیم چه ماجراهای جالب دیگری در خانه این خانم، اولین زن وکیل از قوم ازبک در چین، وجود دارد!

  • GMT+08:00
  • /