گفت و گوی تلفنی شی جین پینگ و مرکل
  • 2021
  • 07/04
  • 20:06:48

شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین روز 7 آوریل بنا به دعوت با مرکل صدراعظم آلمان تلفنی گفت وگو کرد.

گفت و گوی تلفنی شی جین پینگ و مرکل_fororder_936903946

شی جین پینگ تاکید کرد که سال گذشته بارها با آلمان ارتباط برقرار کرده و نقش مهمی در پیشرفت روابط چین- آلمان و چین- اتحادیه اروپا ایفا کرده است. وی ابراز امیدواری کرد که آلمان و اروپا برای حفظ و پیشبرد توسعه سالم و پایدار همکاری چین- آلمان و چین- اتحادیه اروپا تلاش کنند تا برای جهان که دستخوش تحولات شده، ثبات ایجاد شود.

 

شی جین پینگ خاطرنشان کرد که همکاری عملی چین و آلمان برای غلبه بر تاثیر همه گیری کرونا و سایر عوامل نقش مهمی دارد. چین پنج سال متوالی بزرگ ترین شریک تجاری آلمان در جهان بوده است، این نشان دهنده پتانسیل همکاری دو طرف است. وی ابراز امیدواری کرد که دو طرف همکاری ها میان خود را در زمینه های مختلف با روحیه احترام متقابل، سود متقابل و برد- برد ارتقا دهند، چرا که این امر برای احیای اقتصاد جهان، نیروی محرکه فراهم خواهد آورد.

وی افزود، کشورش امیدواراست که آلمان با ادامه سیاست درهای باز تسهیلات بیشتر برای شرکت های دو کشور به منظور گسترش همکاری با منافع متقابل ایجاد کند. دو طرف باید پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک چین و آلمان در سال آینده و بازی های المپیک زمستانی پکن را فرصتی برای ارتقا مبادلات در زمینه های علوم و فناوری، امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی بدانند.

  • GMT+08:00
  • /