استراتژی فقرزدایی هدفمند چین؛ هموار کننده پروسه ریشه کنی فقر از جهان
  • 2021
  • 07/04
  • 20:59:04

استراتژی فقرزدایی هدفمند چین؛ هموار کننده پروسه ریشه کنی فقر از جهان_fororder_4444

پروسه دقیق و درست فقرزدایی در چین، روند کاهش فقر از زندگی بشر را هموار کرده است؛ چند روز قبل بود که مقامات چین به طور رسمی کتاب سفیدی با عنوان «فقرزدایی در چین» را منتشر کردند؛ این کتاب سفید به بیان نتایج حاصل شده در پی نبرد چین در زمینه کاهش فقر پرداخته است که از جمله این نتایج عبارتند از اینکه: چین تا پایان سال 2020 میلادی هدف و وظایف خود در حوزه کاهش فقر را طبق برنامه ریزی های انجام شده محقق کرد و 98.99 میلیون روستایی فقیر این کشور طبق استانداردهای جاری، از فقر بیرون کشیده شدند.

بر اساس استانداردهای بین المللی فقر تعریف شده از سوی بانک جهانی، جمعیت فقرزدایی شده چین معادل بیش از 70 درصد از کل جمعیت فقرزده جهان هستند و هدف فقرزدایی تعریف شده در دستور کار 2030 توسعه پایدار سازمان ملل در چین 10 سال زودتر از زمان بندی های برنامه ریزی شده محقق گشته است.

در پاسخ به این سؤال که چین چطور توانست به معجزه فقرزدایی دست پیدا کند، باید گفت که یکی از تجارب مهم چین در این زمینه،‌ کاهش فقر هدفمند بوده است؛ مقامات چین با انجام اقداماتی از جمله شناسایی دقیق فقر و جمع آوری اسناد و داده های ضروری، مسیر کاهش فقر را از روندی شبیه «آبیاری منجر به طغیان و سیل» به وضعیتی شبیه «آبیاری دقیق قطره ای» و روند تحول الگوی کاهش فقر را از وضعیتی شبیه «انتقال خون» به شیوه ای «خونساز» تبدیل کرده و به ارتقاء سطح کیفی مجموعه ای از اقدامات دقیق و نهایتا افزایش کارایی کلی پروسه فقرزدایی پرداخته اند.

از جمله اقدامات اتخاذ شده از سوی مقامات دولت چین، می توان به کاهش فقر صنعتی، کاهش فقر اکولوژیکی و کاهش فقر آموزشی اشاره کرد که همگی این پروسه ها به ابزارهایی دقیق و پرقدرت جهت ریشه کنی فقر در چین تبدیل شدند.

استراتژی فقرزدایی هدفمند چین یک سلاح جادویی در میدان نبرد این کشور علیه فقر محسوب می شود و در حکم راه جدیدی است که بشریت برای کاهش فقر یافته است.

کتاب سفید منتشر شده از سوی دولت چین با محور فقرزدایی در این کشور، تاکید دارد که چین و کشورهای عضو «آ سه آن» به صورت مشترک اقدام به اجرای طرح ارتقاء کاهش فقر روستایی در آسیا کرده اند؛ از طرف دیگر، چین در آفریقا نیز اجرای پروژه های مربوط به ساخت زیرساخت و همکاری های حوزه کشاورزی، پزشکی و فنی را در پیش گرفته و در آمریکای لاتین نیز اقدام به کمک رسانی در مسیر ساخت مراکز نمایش های فناوری های کشاورزی کرده است.

چین هدف فقرزدایی خود را طبق برنامه ریزی های صورت گرفته پیش می برد و به همین دلیل است که سایر کشورهای جهان می توانند به خوبی این حقیقت را درک کنند که فقر یک تقدیر آنها نیست و می توان آن را شکست داد؛ مادامی که شجاعت، آینده نگری، مسئولیت پذیری و احساس تعهد وجود داشته باشد و در کنار آن روش های مناسبی برای کاهش فقر اتخاذ شود، بشریت می تواند با حرکت رو به جلوی خود از فقر رهایی یابد و به شیوه ای هماهنگ توسعه پیدا کند و هدف خود مبنی بر پیشرفت را پیش بگیرد؛ با این اوصاف می توان گفت که دستاوردهای چین در زمینه کاهش فقر و تجارب با ارزش این کشور در این زمینه، صرفا به چین تعلق ندارد بلکه متعلق به کل جهان است.

  • GMT+08:00
  • /