تظاهرات ده ها هزاران نفری آسیایی تبارهای نیویورک در اعتراض به تبعیض نژادی
  • 2021
  • 05/04
  • 15:24:19

بیش از 10 هزار نفر از آمریکایی های آسیایی تبار روز گذشته (یکشنبه 4 آوریل/15 فروردین ماه) در تجمعات و تظاهرات «نفرت علیه آسیایی تبارها را متوقف کنید» در نیویورک شرکت کردند.

تظاهرات ده ها هزاران نفری آسیایی تبارهای نیویورک در اعتراض به تبعیض نژادی_fororder_2452345234523

مقامات محلی، قربانیان جنایت های ناشی از تبعیض های نژادی و نفرت و افراد وابسته به جوامع مختلف قومی در این تظاهرات حضور داشتند؛ شرکت کنندگان آسیایی تبار در این تظاهرات شامل آمریکایی های چینی تبار و صدها نفر از مردم با ریشه های نپالی، میانماری و مالزیایی بودند.

«جان چان» دعوت کننده گروه حامی آمریکایی های آسیایی تبار مستقر در نیویورک موسوم به «ائتلاف حقوق مدنی آمریکایی های آسیایی تبار» (CAACR) و رئیس سازمان قدرتمندسازی جامعه آمریکایی های آسیایی تبار با حضور در این تظاهرات، عدم کارکرد دولت واشنگتن در مواجه با جرایم رو به رشد ناشی از نفرت و تعصبات نژادپرستانه علیه آسیایی تبارها در نیویورک را مورد انتقاد قرار داد.

«جان چان» ضمن تقبیح سکوت دولت آمریکا در برابر جرایم نفرت انگیز علیه آسیایی تبارها و تاکید بر اینکه در حال حاضر بسیاری از مردم از اینکه از منازلشان بیرون بیایند، می ترسند، آمریکایی های آسیایی تبار را به ثبت نام و رای دادن تشویق کرد و گفت: «ما احترام را گدایی نمی کنیم. ما باید با یکدیگر متحد شویم و تصمیم خودمان را بگیریم».

چان در عین حال از دولت فدرال آمریکا درخواست کرد تا روز 4 آوریل را روز «توقف نفرت» در آمریکا تعیین کند.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که برغم تقبیح ادامه دار خشونت های ناشی از نفرت و تبعیض های نژادپرستانه، گزارش هایی در طول هفته گذشته در رابطه با وقوع جرایم خشونت آمیز و ناشی از نفرت علیه آسیایی تبارها در نیویورک گزارش شد.

«نیو هونگ» رئیس فدراسیون انجمن های آمریکایی های چینی تبار نیویورک در این رابطه گفت: « ما امیدواریم که تمام آمریکایی های آسیایی تبار بیرون بیایند و از حقوق و مزایای خودمان دفاع کنیم».

نیو در عین حال اعلام کرد که این فدراسیون، تعدادی از گروه های آمریکایی های چینی تبار را برای ملحق شدن به این تظاهرات سازمان دهی کرد تا نشان دهد که «ما دیگر ساکت نمی نشینیم؛ ما هم آمریکایی (شهروند آمریکا) هستیم».

رئیس فدراسیون انجمن های آمریکایی های چینی تبار نیویورک از تمام آمریکایی های آسیایی تبار خواست تا با یکدیگر متحد شوند و برای رسیدن به حق و منافع خود بجنگند.

سازمان دهندگان این تظاهرات از دولت آمریکا خواستند تا پرونده ها و داده های مربوط به تبعیض های نژادپرستانه و جرایم ناشی از نفرت علیه آسیایی تبارها در این کشور را پیگیری کند و برای این موضوع اولویت قائل شود و هرگونه لفاظی و سخنرانی و اقدام ناشی از نفرت علیه آسیایی تبارها در آمریکا را سرکوب سازد. 

  • GMT+08:00
  • /