نا رون دونگ - دانشمند و مهندس ارشد چشم آسمانی چین
  • 2021
  • 01/04
  • 18:04:05

نان رن دونگ دانشمند و مهندس ارشد چشم آسمانی چین– رادیو تلسکوپ است که پدر چشم آسمانی چین نام داشت. در زمان انتخاب محل ساخت چشم آسمانی، نان رن دونگ 50 سال داشت. او برای این که بتواند جایی مناسب برای ساخت این تلسکوپ پیدا کند مناطق کوهستانی بسیاری را پیمود و با خطرهای بسیار رو به رو شد.

پس از آغاز ساخت و ساز، نان رن دونگ همواره در محل بنای ساختمان، از نظر فنی کارگران را مورد راهنمایی قرار می داد و با مهندسین و عوامل ساخت و ساز گفت و گو می کرد.

با هدایت نان رن دونگ، رادیو تلسکوپ موسوم به چشم آسمان در کوهستانی دور در استان گویی جوئو در جنوب غربی چین راه اندازی شد. چشم آسمان از 31 مارس سال 2021 به روی جهانیان باز شده است.

متاسفانه نان رن دونگ ماه سپتامبر 2017 بر اثر ابتلا به بیماری سرطان در گذشت. به مناسبت بزرگداشت دستاوردهای برجسته وی، رصدخانه ملی آکادمی علوم چین ستاره شماره 79694 را به اسم وی یعنی نان رن دونگ نامگذاری کرد.

  • GMT+08:00
  • /