هان له تولید کننده جوان فیلم پویانمایی چین
  • 2021
  • 27/03
  • 16:38:09

خانم هان له 26 ساله، از تولید کنندگان جوان فیلم پویانمایی چین است. او که از کودکی به فیلمهای پویانمایی علاقه بسیاری داشت، پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه در سال 2017، با اشتیاق زیاد در یک شرکت تولید کننده فیلم پویانمایی مشغول به کار شد.

در سالهای اخیر، صنف فیلم پویانمایی چین شاهد پیشرفت بزرگی بوده است. این خانم جوان که عضو حزب کمونیست نیز می باشد، گفت: آرزوی من و همکارانم ارائه پویانماییهای چینی بهتر و بیشتر به تماشاگران بیشتر است.

 

  • GMT+08:00
  • /