سازمان ملل: رهایی 800 میلیون جمعیت از فقر مطلق دستاوردی فوق العاده است
  • 2021
  • 24/03
  • 16:32:13

چندی پیبش سیذارت چاترجی، هماهنگ کننده سازمان ملل در چین که در 16 ژانویه سال 2021 میلادی بر این مسند نشست، با خبرنگاران رادیو و تلویزیون مرکزی چین مصاحبه ای اختصاصی کرد. وی در مصاحبه خود اشاره کرد که تلاشهای چین در روند فقرزدایی و غلبه بر مشکلات در این راستا به ویژه ایستادگی بر اصل «کسی نباید جا بماند» بسیار تاثیرگذار است. این مقام سازمان ملل چنین دستاورد مهم چین را که محقق شده تحسین کرده است.

سیذارت چاترجی در ادامه افزود: طی 40 سال گذشته، چین با موفقیت 800 میلیون جمعیت را از فقر مطلق نجات داده که کاملا از دستاوردهای فوق العاده و قابل قدردانی و ستایش است و نیز الگویی برای بسیاری کشورها محسوب میشود که میخواهند از فقر رهایی بیابند.

 

  • GMT+08:00
  • /