پخش گزارش زنده از کوچ میلیونها راس دام به ییلاق در دره رود ایلی شین جیانگ
  • 2021
  • 19/03
  • 11:54:30

 تلویزیون، رادیو و رسانه های جدید رادیو و تلویزیون مرکزی چین از ۱۹ مارس به مدت سه روز متوالی گزارش زنده ای با عنوان «تغییرات جدید در توسعه باکیفیت بالای دامداری شین جیانگ» پخش کردند؛ در این گزارش از پوشش خبری صحنه کوچ میلیونها راس گاو، گوسفند، اسب و شتر از چراگاه زمستانی به چراگاه تابستانی خود در دره رودخانه ایلی  شین جیانگ شروع میشود و در محل زندگی و تولید جدید دامداران شین جیانگ جلوه های نوآوری کارآفرینانه، زندگی آرام و شکوفایی معنوی دامداران منطقه به نمایش گذاشته شد.

  • GMT+08:00
  • /