عضو کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین: آموزش زبان مادری و زبان خارجی تناقضی ندارد
  • 2021
  • 03/03
  • 18:21:58

عضو کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین: آموزش زبان مادری و زبان خارجی تناقضی ندارد_fororder___172.100.100.3_temp_9500041_1_9500041_1_1_ed79dc9c-5ab9-4c4d-890e-8f995b4f2548.JPG

به گزارش رادیو و تلویزیون مرکزی چین، طی سالهای اخیر، مساله آموزش و پرورش در دبستان و دبیرستان همیشه از موضوعات داغ مجلس ملی نمایندگان و کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین (نشست دو مجلس چین) بوده است. با توجه به پوشش آموزش زبانهای خارجی در سطوح پایینتر تحصیلی، روز به روز دبستان و دبیرستانهای بیشتری غیر از زبان انگلیسی، کلاس زبان خارجی دومی نیز افتتاح کرده اند که نسبت آموزش زبانهای خارجی در مقطع آموزش ابتدایی را به طور روزافزونی افزایش میدهد.

چِن جونگ یی، عضو کنفرانس مشورت سیاسی خلق و رئیس پژوهشکده زبانهای خارجی آمادگی علوم اجتماعی چین نسبت به گسترش پوشش آموزش زبانهای خارجی در دبستان و دبیرستان ابراز پشتیبانی کرده است.

چِن جونگ یی معتقد است با نگاهی دقیق به ویژگیهای شخصی، وقتی کودکی همزمان چندین زبان می آموزد، تفکرش واگراتر و خلاقترمیشود. از زاویه دید کلان، اولویت دادن به زبان انگلیسی به انتقال دستاوردهای برجسته فرهنگی بشر کمکی نمیکند و با اندیشه ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک چین با تمرکز بر سیاست درهای باز، فراگیری و چندجانبه گرایی سازگار نیست.

این مقام چینی تاکید کرد آموزش زبان مادری و زبان خارجی تضادی ایجاد نمیکند؛ اما احتمال دارد امروزه والدین این امر را به آسانی نادیده بگیرند که بی تردید سطح آوزش زبان خارجی به سطح زبان مادری بستگی دارد.

وی در ادامه افزود: یکی از پیشنهادهایش برای کنفرانس امسال همچنان در مورد آموزش ابتدایی و متوسطه است. آموزش و پرورش بنیان اساسی برای رستاخیز باشکوه ملی و حفظ امنیت و ثبات طولانی مدت کشور است.

  • GMT+08:00
  • /