رهبر ایران: میتوانیم غنی سازی را به ۶۰ درصد برسانیم
  • 2021
  • 23/02
  • 20:50:41

رهبر ایران: میتوانیم غنی سازی را به ۶۰ درصد برسانیم_fororder_164521631

آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه 22 فوریه گفت که ایران در قضیه هسته ای نیز مانند سایر قضایا عقب نشینی نخواهد کرد و طبق اوضاع کنونی و نیاز توسعه آینده کشور توانایی هسته ای خود را توسعه میدهد و اگر لازم باشد غنی سازی را به ۶۰ درصد هم میرساند.

 

به گزارش ایرنا، رهبر انقلاب اسلامی ایران همین روز در تهران تأکید کرد: اما ما برای کسب تواناییهای هسته ای متناسب با نیازهای کشور مصمم هستیم و به همین علت، حد غنی سازی ایران ۲۰ درصد نخواهد بود و تا هر جا که لازم و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد؛ مثلاً برای پیشران هسته ای یا کارهای دیگر ممکن است غنی سازی را به ۶۰ درصد هم برسانیم.

 

وی بار دیگر اعلام کرد که ایران از تعهدات خود در برجام دست برنداشته است. اگر طرفهای دیگر نیز به رعایت برجام برگردند، همه اقدامات ایران برگشت پذیر است.

 

به گفته وی، ایران هرگز به دنبال سلاح هسته ای نخواهد بود  و همچنین ساخت سلاحهای شیمیایی را که میتواند باعث تلفات گسترده ای در میان غیرنظامیان شود، منع کرده است.

  • GMT+08:00
  • /