مخالفت احزاب کشورهای مخالف جهان با دخالت در امور داخلی کشورها به بهانه حقوق بشر
  • 2021
  • 23/02
  • 11:42:02

مخالفت احزاب کشورهای مخالف جهان با دخالت در امور داخلی کشورها به بهانه حقوق بشر_fororder_02231

بخش ارتباطات خارجی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و کمیته منطقه خودمختار شین جیانگ روز دوشنبه 22 فوریه در ارومچی به طور مشترک همایش "داستان های حزب کمونیست چین" (بخش شین جیانگ) را برگزار کردند. بیش از 310 تن از سیاستمداران و شخصیت‌های معروف از بیش از 80 کشور و بیش از 190 حزب یا سازمان در این نشست پیرامون موضوع اصلی "برای زندگی زیبای مردم"، به مبادلات عمیق پرداخته و به شناخت‌های مشترک گسترده رسیدند.

شرکت کنندگان در این همایش تاکید کردند که باید به تنوع مسیرهای توسعه حقوق بشر احترام گذاشته شود و با سیاسی کردن حقوق بشر یا " استاندارد دوگانه" در قبال آن و همچنین دخالت در امور داخلی کشورها به بهانه حقوق بشر مخالفت شود.

حاضران همچنین گفتند که در این نشست به شکل جامع و عمیق با سیستم خودمختاری منطاق  قومی چین و توسعه این مناطق آشنا شده اند و از دولت چین برای کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق قومی و حفظ آزادی مذهبی مردم اقوام مختلف و احترام به حقوق آنها در استفاده از زبان‌های مادری خود قدردانی می کنند. آنها همچنین مخالفت خود با دروغ پراکنی و انتشار اخبار جعلی درباره "نسل کشی" چین در شین جیانگ را نیز اعلام کردند.

  • GMT+08:00
  • /