سخنگوی هئیت نمایندگی دائمی چین در ژنو ادعای اشتباه مقامات بریتانیا را رد کرد
  • 2021
  • 23/02
  • 15:25:06

سخنگوی هئیت نمایندگی دائمی چین در ژنو ادعای اشتباه مقامات بریتانیا را رد کرد

22 فوریه، لیو یو یین سخنگوی هئیت نمایندگی دائمی چین در ژنو ادعای اشتباه مقام های برخی از کشورها از جمله بریتانیا درباره شین جیانگ، تبت و هنگ کنگ را در نشست عالی رتبه شورای حقوق بشر سازمان ملل رد کرد. 

وی گفت: حقوق بشر نباید برای هدف سیاسی استفاده شود و نباید به ابزاری برای سیاهنمایی علیه کشورهای دیگر و مانع شدن توسعه آنها تبدیل شود. دروغ و فریب جایی در شورای حقوق بشر سازمان ملل ندارد. متاسفانه، بریتانیا، آلمان، دانمارک و فنلاند امروز با سو استفاده از نشست عالی رتبه شوای حقوق بشر سازمان ملل با انتشار اطلاعات جعلی به سیاهنمایی و دخالت در امور داخلی چین پرداختند که چین قاطعانه با آن مخالف است و آن را رد می کند.

وی افزود: شین جیانگ و تبت نمونه توسعه امور حقوق بشر در چین هستند. چین سیاست قومی خود را برپایه برابری، همبستگی و شکوفایی اقوام در قالب اجرای نظام خودمختاری اجرا می کند و مردم اقوام مختلف اعضای برابر خانواده بزرگ ملت چین هستند. ادعای "کار اجباری" و "عقیم سازی اجباری" در شین جیانگ «دروغ قرن» سیاستبازان غربی است. چین از شخصیتهای کشورهای مختلف برای سفر به شین جیانگ دعوت می کند اما قاطعانه با پیش داوری در مسیر «بررسی» مخالف است.

این مقام چینی گفت: چین از بریتانیا درخواست می کند که به وضعیت حقوق بشر در کشور خود بپردازد و دست از سیاسی سازی مسایل حقوق بشر و سیاهنمایی علیه کشورهای دیگر با استفاده از اطلاعات جعلی بردارد و به جای سو استفاده از مسائل حقوق بشر برای اهداف سیاسی خود تلاش کند نقش واقعی در بهبود وضعیت حقوق بشر ایفا کند. 

  • GMT+08:00
  • /