مقامات کامبوج و مراکش شایعات درباره شین جیانگ را تکذیب کردند
  • 2021
  • 23/02
  • 19:27:55

نشست معرفی «ماجراهای حزب کمونیست چین» (بخش شین جیانگ) با حضور بیش از 300 مهمان خارجی از حدود 200 حزب سیاسی خارجی و مجامع بین المللی، سازمانهای اجتماعی، رسانه ها و اندیشکده ها بعد از ظهر دوشنبه 22 فوریه به صورت آنلاین در شهر ارومچی برگزار شد.

مقامات کامبوج و مراکش شایعات درباره شین جیانگ را تکذیب کردند_fororder_xj2

 

تپ نگورن معاون دوم سنای کامبوج در این نشست گفت: «از طریق این نشست با پیشرفتهای شین جیانگ در زمینه های مختلف آشنا شدم. با سیاسی سازی مساله حقوق بشر و اجرای سیاست یک بام و دو هوا در این مساله مخالفیم. به باور ما بحثهای به اصطلاح «نسل کشی» و «بیگاری» در شین جیانگ دورغها و شایعاتی با هدف تحریف رویکرد جامعه جهانی نسبت به چین و شین جیانگ است

سلیمان العمرانی معاون اول مجلس نمایندگان مراکش نیز در این نشست گفت: مراکش از کمکهای چین برای مهار کرونا در مراکش تشکر میکند و دو کشور در آینده در امور خارجی و اقتصادی به همکاری کنونی خود ادامه خواهند داد.

در این نشست با موضوع اصلی «برای زندگی زیبای مردم» ماجراهای واقعی مردم اقوام مختلف شین جیانگ در مورد موضوعات گوناگون از جمله حفاظت از سلامت مردم، فقرزدایی، وحدت ملی و تلاش آنها برای دستیابی به زندگی بهتر تحت هدایت و سیاستها و راهبردهای حزب کمونیست چین برای شین جیانگ بازگو شد.

 

  • GMT+08:00
  • /