گفتگوی تلفنی معاون وزیر خارجه چین با معاون وزیر خارجه ایران و نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور ایران
  • 2021
  • 23/02
  • 19:48:50

گفتگوی تلفنی معاون وزیر خارجه چین  با معاون وزیر خارجه ایران و  نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور ایران_fororder_p3

روز 4 اسفند (22 فوریه)، ما جائو شی معاون وزیر امور خارجه چین با قرار قبلی با عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران تلفنی گفتگو و به طور ویژه درباره مسأله هسته ای ایران عمیقا تبادل نظر کرد .

دو طرف تأکید کردند که تغییر وضعیت هسته ای ایران اخیراً سرعت گرفته که فرصتها و چالشهای همزمانی دارد. بازگشت ایالات متحده به برجام در اسرع وقت و لغو تحریمها علیه ایران کلید شکست بن بست هسته ای ایران است. طرفهای ذیربط باید از فرصت استفاده کنند و بازگشت برجام به مسیر درست و حل سیاسی و دیپلماتیک مسأله هسته ای ایران را پیش برند و صلح و ثبات خاورمیانه را حفظ کنند.

ما جائو شی معاون وزیر امور خارجه چین همین روز با نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده در امور ایران  تلفنی گفتگو کرد. دو طرف در مورد مسأله هسته ای ایران عمیقا تبادل نظر کردند. ما جائو شو موضع و نگرانی چین در موضوعات مربوط به مسأله هسته ای ایران را  بیان کرد. دو طرف اظهار کردند که برای حل و فصل سیاسی موضوع هسته ای ایران کوشش میکنند و مایلند گفتگو با طرفهای ذیربط را تقویت کنند و مشترکاً بازگشت برجام به مسیر درست را در اسرع وقت پیش ببرند.  دو طرف توافق کردند که ارتباط و هماهنگی را در این مورد حفظ کنند.

  • GMT+08:00
  • /