وانگ یی: چین همواره بر مردم سالاری پایبند است
  • 2021
  • 22/02
  • 15:05:39

وانگ یی: چین همواره بر مردم سالاری پایبند است_fororder_W020210222490391878800

وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین دوشنبه 22 فوریه در مراسم افتتحایه مجمع «سالن آبی» این وزارتخانه با عنوان «گفتگو، همکاری و کنترل اختلافات—پیشبرد روند بازگشت روابط چین و آمریکا به مسیر صحیح» تاکید کرد، چین همواره بر مسیر مردم سالاری پایبند است و آن را توسعه می دهد.

وزیر خارجه چین گفت که مدت ها است کشورهای غربی در مورد مسئله دموکراسی با چین سو تفاهم جدی داشته اند. راه های تحقق دموکراسی گوناگون است و یک الگوی ثابت و پاسخ استاندارد برای آن وجود ندارد. چین نظام سیاسی دموکراسی سوسیالیستی را اجرا می کند و به الحاق رهبری حزب کمونیست چین، مردم سالاری و حکومت داری قانونی پایبند است. این نوع از دموکراسی شامل تمام مراحل آن می شود و با احترام به اراده مردم و اوضاع ملی چین، مورد پذیرش مردم سراسر کشور قرار گرفته و سهمی شایان و ویژه در پیشرفت تمدن سیاسی بشر داشته است.

وانگ یی افزود، چین به عنوان بزرگترین کشور در حال توسعه با محور قرار دادن انسان همواره "حق زیست و حق توسعه" را اولویت "حقوق بشر" دانسته و در حد امکان برای توسعه همه جانبه و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با حقوق سیاسی و مدنی تلاش کرده است. چین همواره طرفدار و مجری همکاری با سود متقابل بوده و با مواضع عدالت صادقانه بدون پیش شرط به دیگر کشورهای در حال توسعه کمک کرده و می کند. چند جانبه گرایی گزینه قاطع و تزلزلناپذیر چین است و چین هرگز گروه خاصی را علیه کشور دیگر ایجاد نمی کند و یا هرگز در خارج از نظام سازمان ملل دست به اقدام یکجانبه نمی‌زند.

  • GMT+08:00
  • /