بسته شدن مرزهای ایران و عراق
  • 2021
  • 21/02
  • 09:51:57

بسته شدن مرزهای ایران و عراق_fororder_nz

روز شنبه 2 اسفند (20 فوریه) عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران گفت که با توجه به شیوع دوباره کووید-19 در استان خوزستان مرزهای ایران با عراق بسته خواهد شد. 

به گزارش ایرنا، رحمانی فضلی در اشاره به دلیل بسته شدن مرزهای دو کشور گفت: به منظور کنترل شیوع کرونا در استان خوزستان، مرزهای ایران و عراق بسته خواهد شد و شهروندان دو کشور اجازه تردد از این مرزها را نخواهند داشت. 

  • GMT+08:00
  • /