رونق مرسوله های پیک در عید بهار «بدون سفر»
  • 2021
  • 16/02
  • 11:00:49

رونق مرسوله های پیک در عید بهار «بدون سفر»_fororder_FOREIGN202102141408000103794927013

طبق اخبار رسیده از شرکتهای پیک چین، در نتیجه پیشنهاد دولت برای «گذراندن عید بهار بدون سفر»، کار این شرکتها در سراسر کشور با رونق مواجه شده است.

داده های اداره ملی پست چین نشان میدهد که طی 11 تا 12 فوریه، یعنی دو روز اول تعطیلات یک هفته ای عید بهار، شرکتهای پیک سریع چین، حدود 130 میلیون بسته را به مقصد رسانده اند که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 223 درصد رشد داشته است.

دولت چین به منظور کاهش خطر شیوع کرونا امسال پیشنهاد داد که مردم در محل کارشان بمانند و عید بهار را در آنجا جشن بگیرند. بسیاری از مردم در شرایط دوری از اعضای خانواده، ترجیح دادند برای دوستان و اعضای خانواده هایشان هدایایی خریده و ارسال کنند. شرکتهای پیک سریع چین تا 13 فوریه جمعا 10 میلیارد بسته را به مقاصد مختلف فرستادند که حدنصاب جدیدی محسوب میشود.

 پیش بینی می شود که در طول سال 2021، جمعا 95.5 میلیارد بسته پیک سریع در سراسر چین به گیرندگان تحویل داده خواهد شد.

  • GMT+08:00
  • /