گسترش خدمات بهداشتی آنلاین چین در میان همه گیری کرونا
  • 2021
  • 16/02
  • 10:37:20

گسترش خدمات بهداشتی آنلاین چین در میان همه گیری کرونا_fororder_16026142444743071289

براساس اخبار از خبرگزاری شین هوا در روز 14 فوریه/ 26 بهمن در گزارشی از توسعه اینترنت کشور، صنعت خدمات بهداشتی آنلاین چین در سال 2020 با گروه های گسترده تری از کاربران و افزایش خدمات رسانان به دلیل شیوع همه گیری کرونا در بخش مراقبت های بهداشتی کشور، گسترش یافت.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاع رسانی شبکه اینترنت چین، تا دسامبر سال 2020، کاربران خدمات بهداشتی آنلاین در چین 215 میلیون نفر بوده که 21.7 درصد از جمعیت اینترنت استفاده کننده را تشکیل می دهد.

در این گزارش آمد که در پایان اکتبر 2020، چین بیش از 900 بیمارستان آنلاین داشته، بیش از 5500 بیمارستان بزرگ در چین خدمات آنلاین ارایه می دهند و یک شبکه هماهنگی پزشکی از راه دور همه شهرهای سطح استان را تحت پوشش قرار داده است.

این گزارش همچنین خاطر نشان كرد كه خدمات بهداشتی آنلاین و آفلاین در چین و همچنین خدمات بیمه با مشاركت بیشتر شركت های بزرگ اینترنتی در این بخش، به صورت هماهنگ تر تقویت شده است.

  • GMT+08:00
  • /