بوی عید بهار همیشگی
  • 2021
  • 10/02
  • 15:09:43

عید بهار چین شبیه عید نوروز ایرانیان یکی از مهمترین اعیاد سنتی مردم چین است. همه منتظریم تا عید بهار از راه برسد تا با خانواده های خود دور هم جمع شویم.
اما امسال کمی متفاوت است چون دولت برای کاهش خطر شیوع کرونا پیشنهاد کرده مردم در شهرهایی که کار می کنند بمانند و به زادگاه خود باز نگردند. این یعنی عید بهار بدون سفر.
به نظر شما امسال عید بهار را چطور باید جشن بگیریم تا بوی عید همیشگی در خاطره های ما زنده شود؟
این ویدئو را مشاهده کنید و نظر خودتان را با ما در میان بگذارید.

  • GMT+08:00
  • /