شی جین پینگ: پیشنهاد خوب باارزشتر از طلاست
  • 2021
  • 09/02
  • 21:29:55

شی جین پینگ رئیس جمهور چین 21 بهمن در نشست سران چین با کشورهای مرکز و شرق اروپا که به روش ویدئویی برگزار شد، گفت: چین 1.4 میلیارد جمعیت از جمله 400 میلیون جمعیت با درآمد متوسط به بالا دارد و این جمعیت بازار عظیم  و تقاضای داخلی پویایی را تشکیل میدهد و فرصتهای زیادی برای جهان به ارمغان می آورد.

او گفت: مثلی از کشورهای مرکز و شرق اروپا میگوید: پیشنهاد خوب باارزشتر از طلاست. امیدواریم حاضران در نشست امروز پیشنهادهای خود را برای توسعه باثبات، عملگرایانه و مستمر روابط دوجانبه ارائه دهند.

  • GMT+08:00
  • /