فرهنگ عید بهار چین: نصب بیت بهاری در اطراف ورودی (چون لیان)
  • 2021
  • 08/02
  • 21:30:47

نصب بیت بهاری در اطراف ورودی (چون لیان) یکی از رسوم ایام عید بهار چین است که بیش از دو هزار سال قدمت دارد. چسباندن بیت فرخنده بهاری در آستانه عید بهار، نشان و بیان آرزوهای خجسته و فرخنده برای آینده زیباست.

در آستانه شب عید، چینیها دو مصراع شعر را به صورت عمودی در دو طرف ورودی خانه هایشان میچسبانند و در آن آرزوهای خود را برای سال جدید بیان میکنند. غیر از این بیت روی آن، یک سطر عنوان نیز نصب میکنند که به چینی به آن «هنگ پی» گفته میشود.

در زیر هفت قلم از این ابیات را تقدیم شما عزیزان میکنیم. لطفا بیت مورد علاقه خود را انتخاب کنید و به آن رأی بدهید تا ما در مجموع محبوبترین بیت را روی هدایایی مثل تی شرت یا دفترچه و سررسید چاپ کنیم و این هدایا را به دوستان شرکت کننده ای که در این رأی گیری برنده شده اند تقدیم کنیم.

فرهنگ عید بهار چین: نصب بیت بهاری در اطراف ورودی (چون لیان)_fororder_208212918

1

بیت: شادی برای همه در سال نو

در شب وداع با سال کهنه و استقبال از نو

عنوان: دل به هر جا که آرام،       خانه آنجاست

2

هر پشتکاری را پاداشیست

هیچ سختکوشی بیهوده نیست

عنوان: آفرین بر همه

3

گلهای بهاری و میوه های پاییزی

سالی پربرکتمان خواهد بود

عنوان: آفرین بر همه 

4

از دست نده هیچ روزی را

هدر نده جوانی زیبا را

عنوان: آفرین بر همه

5

اعضاء خانواده که جمع شدند

خوشبخت و قدرتمند میشوند

عنوان: آسایش را در خانه بجویید

6

بهار آمد و نسیم از راه رسید و

شکوفه را از درخت بیرون کشید

عنوان: آفرین بر همه

7

درخت ریشه میدواند و بلندقامتتر میشود

دریا از جمع هزاران جوی شکل میگیرد

عنوان: آفرین بر همه

  • GMT+08:00
  • /