چین از سفر شخصیت‌های محافل‌ مختلف خارجی به شین جیانگ استقبال می‌کند
  • 2021
  • 01/02
  • 21:13:45

چین از سفر شخصیت‌های محافل‌ مختلف خارجی به شین جیانگ استقبال می‌کند_fororder_976896991

شی گوی شیانگ معاون مدیر تبلیغات کمیته حزب کمونیست منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ روز دوشنبه اول فوریه/ 13 بهمن در کنفرانس مطبوعاتی وزارت خارجه چین درباره مساله شین جیانگ اظهار کرد که مایک پمپئو وزیر خارجه پشین آمریکا درباره شین جیانگ بسیار سیاه نمایی کرد. ما با نشان دادن حقایق توسعه باثبات و شکوفا و زندگی سعادتمند مردم شین جیانگ، اعمال زشت پمپئو را افشا کردیم. ما از شخیصت‌های محافل‌ خارجی از جمله مقامات مربوط دولت جدید آمریکا استقبال می‌کنیم که به شین جیانگ سفر کرده و با اوضاع واقعی این منطقه آشنا شوند. 

  • GMT+08:00
  • /