رئیس مجمع جهانی اقتصاد: جهان در انتظار همکاری آمریکا و چین است
  • 2021
  • 22/01
  • 11:29:45
بورگه بِرِندِه، رئیس مجمع جهانی اقتصاد در مصاحبه با «سی جی تی ان» گفت چین در مرکز توجه #داووس_2021 قرار دارد و جامعه جهانی منتظر آن است که تنها اقتصاد بزرگ جهان با رشد مثبت در سال 2020، برنامه های سال جدید خود به منظور کنار هم جمع کردن کشورهای مختلف برای رسیدگی به سه بحران کووید، تغییرات اقلیمی و همکاری را با جهان به اشتراک بگذارد.

 

  • GMT+08:00
  • /