جی دی پی چین در سال 2020 برای نخستین بار از 100 تریلیون یوان فراتر رفت
  • 2021
  • 18/01
  • 15:20:37

جی دی پی چین در سال 2020 برای نخستین بار از 100 تریلیون یوان فراتر رفت_fororder_1619823241

ارقام اداره ملی آمار که روز دوشنبه 18 ژانویه منتشر شد نشان می دهد در سال 2020 جی دی پی چین با رشد 2.3 درصدی برای نخستین بار از 100 تریلیون یوان فراتر رفت. در سال 2020 چین زودتر از کشورهای دیگر همه گیری کرونا را تحت کنترل قرار داد و تولید را از سر گرفت و در میان جوامع اقتصادی بزرگ جهان پیش از همه به رشد مثبت دست یافت.

ارقام منتشر شده همچنین نشان می دهد که سال 2020  درآمد سرانه مصرفی مردم چین به 32 هزار و 189 یوان رسیده که 2.1 درصد افزایش یافته است. افزایش درآمد مردم اساسا با رشد اقتصاد همگام است. هدف برابر شدن درآمد سرانه شهروندان و روستاییان چین در مقایسه با سال 2010 در زمان مقرر تحقق یافته است.  

  • GMT+08:00
  • /