پس از 10 سال رشد متوالی اقتصاد آلمان در سال 2020 افت کرد
  • 2021
  • 15/01
  • 11:25:59

 

بنا به گزارش اداره آمار فدرال آلمان در 14 ژانویه، پس از تعدیل قیمتها، تولید ناخالص داخلی آلمان در سال 2020، نسبت به سال قبل 5.0 درصد کاهش یافته است. این اولین بار پس از 10 سال رشد متوالیست که اقتصاد آلمان دچار افت میشود.

 

اداره آمار فدرال آلمان همان روز در بیانیه ای گفت که در سال شیوع ویروس کرونا، اقتصاد آلمان دچار رکود شدیدی شد که قابل مقایسه با بحران مالی از 2008 تا 2009 است، اما این افت  کمتر از 5.7 درصد سال 2009 بود.

 

در این بیانیه آمده است که در سال 2020 تقریباً همه صنایع اقتصادی در آلمان به طور قابل توجهی تحت تأثیر همه گیری قرار گرفتند. در این میان، پس از تعدیل قیمتها، تولیدات صنعتی نسبت به دوران مشابه سال گذشته 9.7 درصد کاهش یافت؛ صنعت خدمات به ویژه دچار رکود شدید شد و تنها صنعت ساخت و ساز به رشد 1.4 درصدی رسیده است.

  • GMT+08:00
  • /