رییس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا: در سال 2020 از زیرساختهای واکسن و واکسیناسیون حمایت کردیم
  • 2021
  • 14/01
  • 10:21:19

رییس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا: در سال 2020 از زیرساختهای واکسن و واکسیناسیون حمایت کردیم_fororder_0114

به مناسبت پنجمین سالگرد تاسیس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا، جین لی کن رییس این بانک تاکید کرد: بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا در مقابل همه گیری بی سابقه در سال 2020 با ایجاد تغییرات در ستور کار خود، حمایتهای بیشتری در اختیار کشورها برای تقویت ایجاد زیرساختهای بهداشتی و مبارزه با کرونا گذاشته است. طی پنج سال اخیر، بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا به عنوان یک بانک جوان در امور توسعه چند جانبه مورد احترام و قبول جهانیان قرار گرفته است.

وی افزود: در مقابل همه گیری بی سابقه در سال 2020، بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا با تغییر دستور کار خود، کمکهای مالی بیشتری برای امور مبارزه با کرونا و تحقیق و تولید واکسن اختصاص داده و در نیم سال دوم سال 2021 میلادی، به دنبال تولید و واکسیناسیون عمومی علیه کرونا، وضعیت در بیشتر کشورهای جهان به «روال عادی» باز خواهد گشت و در آن زمان، بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا نیز کار و فعالیت قبلی خود یعنی سرمایه گذاری در ایجاد زیرساختی برای خدمت به آینده را از سر خواهد گرفت.

  • GMT+08:00
  • /