برگزاری آنلاین انجمن بانکداری آسیا
  • 2021
  • 14/01
  • 11:01:15

چهاردهمین انجمن بانکداری آسیا به ابتکار دولت منطقه ویژه هنگ کنگ و اداره توسعه تجارت هنگ کنگ 18 تا 19 ژانویه با موضع اصلی «ایجاد الگوی جدید اقتصاد جهانی» به صورت آنلاین برگزار میشود. بیش از 160 کارشناس مالی و سرمایه گذاری، رهبران بازرگانی و اقتصاددانان جهان درباره آینده احیای اقتصادی و فرصتهای بازرگانی جهانی در سال 2021 رایزنی میکنند.

برگزاری آنلاین انجمن بانکداری آسیا_fororder_83025aafa40f4bfb3c9082e4014f78f0f7361839

انجمن بانکداری آسیا در سال 2007 تاسیس شد که سکویی برای دولتها و رهبران بانکداری و بازرگانی جهان فراهم میکند تا در تبادل و اکتشاف فرصتهای سرمایه گذاری و بازرگانی به آنها یاری کند. انجمن امسال به دلیل همه گیری کرونا به صورت آنلاین برگزار میشود.

  • GMT+08:00
  • /