خواب مرمری افسران گارد ملی آمریکا از ترس تظاهرات در آستانه تحلیف بایدن
  • 2021
  • 14/01
  • 21:04:00

خواب مرمری افسران گارد ملی آمریکا از ترس تظاهرات در آستانه تحلیف بایدن_fororder_gh

همزمان با فرا رسیدن زمان تحلیف «جو بایدن» رئیس جمهور منتخب آمریکا و بدنبال نگرانی هایی که بعد از وقوع تظاهرات خشونت بار حامیان ترامپ و هجوم آنها به سمت ساختمان کنگره آمریکا ایجاد شده است، تعداد بسیار زیادی از افسران گارد ملی در واشنگتن مستقر شده اند به طوری که دیگر هیچ فضا و اتاق خالی هتلی برای استقرار آنها باقی نمانده است و در حال حاضر، نظامیان کف زمین و روی سنگ های مرمر ساختمان کنگره می خوابند.

این یک رسوایی برای آمریکاست.

  • GMT+08:00
  • /