اولین پرواز موفقیت آمیز پهپاد WJ-700 چین
  • 2021
  • 13/01
  • 11:22:26

روز 11 ژانویه ،اولین پرواز هواپیمای بدون سرنشین یکپارچه با ارتفاع و سرعت بالا  WJ-700 ساخت شرکت تجهیزات فضانوردی «هایی یینگ» وابسته به سومین موسسه تحقیقاتی گروه علوم و صنعت فضانوردی چین با موفقیت انجام شد.

اولین پرواز موفقیت آمیز پهپاد WJ-700 چین_fororder_9c38883b7ce24dd1aaf45f8b339066b8

این هواپیمای بدون سرنشین به عنوان مهم ترین محصول گروه علوم و صنعت فضانوردی چین تنها هواپیمای بدون سرنشین یکپارچه با ارتفاع ، سرعت و زمان بالای پرواز در چین است و یک الگوی جدید را برای ساخت پهپادهای جنگی ایجاد کرده است.  پس از پایان  آزمایش های و تست های مختلف  این هواپیما به طور رسمی در برنامه های نبرد استفاده خواهد شد.

 شرکت علوم و صنعت فضانوردی چین اظهار داشت که موفقیت اولین پرواز این پهپاد گام محکم و مهمی برای ورود آن به بازار و پایه مهمی برای توسعه چین در زمینه توسعه تجهیزات بدون سرنشین است.

اولین پرواز موفقیت آمیز پهپاد WJ-700 چین_fororder_7ec799b4d862477da53ebfb47883fcd0

 

  • GMT+08:00
  • /