ساخت نمونه مهندسی قطار سریع السیر مگلو با سرعت 620 کیلومتر در ساعت در چین
  • 2021
  • 13/01
  • 19:40:42

خط آزمایشی قطار سریع السیر مگلو نمونه اولیه مهندسی در جهان که  توسط چین مورد تحقیقات مهندسی و طراحی قرار گرفته است، 13 ژانویه در شهر چنگ دو راه اندازی شد. این نشان دهنده موفقیت در زمینه تولید قطار مگلو و نیز گام جدیدی برای کشور چین است.

این نوع قطار با سرعت 620 کیلومتر در ساعت طراحی شده است که انتظار می رود رکورد جدیدی در حمل و نقل ریلی ایجاد کند.

ساخت نمونه مهندسی قطار سریع السیر مگلو با سرعت 620 کیلومتر در ساعت در چین_fororder_139664552_16105331214121n

ساخت نمونه مهندسی قطار سریع السیر مگلو با سرعت 620 کیلومتر در ساعت در چین_fororder_139664552_16105332669581n

ساخت نمونه مهندسی قطار سریع السیر مگلو با سرعت 620 کیلومتر در ساعت در چین_fororder_139664552_16105333155401n

ساخت نمونه مهندسی قطار سریع السیر مگلو با سرعت 620 کیلومتر در ساعت در چین_fororder_139664552_16105334155901n

 

  • GMT+08:00
  • /