هشدار کارشناسان درباره خطر مهلک ماسک های دور ریخته شده برای حیات وحش
  • 2021
  • 12/01
  • 21:03:29

خبرگزاری فرانسه نوشت ماسک هایی که در جریان پاندمی و همه گیری کرونا به نجات جان انسان ها کمک کرده اند، به یکی از خطرات مهلک برای حیات وحش تبدیل شده اند و پرندگان و موجودات دریایی گرفتار تعداد خیره کننده ای از ماسک های دور ریخته شده هستند و زیستگاه های این حیوانات به زباله دان تبدیل شده است.

دانشمندان هشدار داده اند که این ماسک ها و دستکش های مصرف شده و دور ریخته شده در حال آلوده کردن دریاها و رودخانه ها هستند؛ حیوانات دریایی از جمله لاک پشت ها دستکش را نوعی غذا تلقی می کنند و زنجیره غذایی در دریا به شدت در معرض خطر قرار گرفته است.

وقتی این مواد پلاستیکی در طبیعت رها می شوند به ذراتی کوچک و کوچک تر تبدیل می شوند و این ذرات می توانند کل زنجیره غذایی دریایی مربوط به کوچک ترین و بزرگ ترین حیوانات را تحت تاثیر خود قرار دهند.

  • GMT+08:00
  • /