نگاهی به تدابیر شین جیانگ در بهسازی مساجد
  • 2021
  • 12/01
  • 15:27:32

همراه با توسعه شهرها و روستاها در شین جیانگ، دولت منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ با توجه به نیاز مسلمانان و بر اساس برنامه ریزی شهری و روستایی، مساجد جدیدی ساخته و برخی از مساجد را تعمیر و بهسازی کرده است.

اطلاعات بیشتر در ویدئو 

  • GMT+08:00
  • /