چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه چین؛ نقشه راهی برای آینده
  • 2021
  • 10/01
  • 11:51:18

در بهار سال 2020 میلادی، کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و در رأس آن رئیس جمهور شی جین‌پینگ، در قالب چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه چین یک طرح راهبردی را برای آینده مسیر رساخیز ملت چین در نظر گرفتند که در واقع نقشه راه چین در عصر جدید است. 

در سال 2020، رئیس جمهور شی جین‌پینگ در یک تصمیم مهم اعلام کرد که چین در چهاردهمین برنامه پنج ساله، وارد یک مرحله جدید از توسعه خود خواهد شد. ورود به یک مرحله جدید، جهشی بزرگ در فرآیند تاریخی رستاخیز ملت چین به شمار می‌رود اما انتظار چین از این توسعه چیست و چگونه به آن دست پیدا خواهد کرد؟

در فاصله ماه‌‌های ژوئیه تا سپتامبر سال 2020، رئیس جمهور شی جین‌پینگ،  ریاست بیش از 6 همایش را بر عهده داشت. تقویت ادغام برنامه‌های رده بالا با خواسته‌‌های مردم، به عنوان متمایزترین وجه پیش‌نویس چهاردهمین برنامه پنج ساله، یک مصداق بارز از دموکراسی فراجناحی حزب کمونیست و دموکراسی سوسیالیستی چین است.           

در سال 2020، نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، پنجمین جلسه مجمع عمومی خود را در پکن برگزار کرد و 29 اکتبر، این مجمع نسخه پیشنهادی چهاردهمین برنامه پنج ساله (2021-2025) با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی و تحقق اهداف بلند مدت تا سال 2035 را به تصویب رساند. 

نسخه پیشنهادی برای چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه علاوه بر مشخص کردن اصلی‌ترین اهداف اقتصادی و اجتماعی چین در پنج سال آینده،  یک نقشه راه پانزده ساله را نیز برای تبدیل شدن چین به یک کشور مدرن مشخص کرده است. این نسخه پیشنهادی، موضوع به کار گیری فلسفه توسعه جدید و الگوی مورد نیاز برای آن در راستای توسعه پیشرفته و با کیفیت بالا در یک عصر جدید توسعه گنجانده شده است. از آغاز قرن جدید تا کنون، این نخستین برنامه متوسط تا بلند مدت با اهداف پانزده ساله است که توسط حزب کمونیست چین مطرح شده و همین موضوع به خوبی اهمیت تاریخی آن را نشان می‌دهد.   

 

 

  • GMT+08:00
  • /