بازار قدرتمند داخلی؛ بزرگ ترین پشتیبان رشد اقتصادی چین
  • 2021
  • 08/01
  • 20:28:53

2021، اولین سال اجرای چهاردهین برنامه توسعه جدید 5 ساله چین و صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین محسوب می شود؛ کنفرانس سالانه کار اقتصادی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین که مدت زمان زیادی از پایان زمان برگزاری

بازار قدرتمند داخلی؛ بزرگ ترین پشتیبان رشد اقتصادی چین_fororder_1000 (2)

آن نگذشته است، سیگنال های سیاسی روشنی ارسال کرد و مسیر پیش روی حاکمیت ملی چین و توسعه اقتصاد این کشور در طول سال های آتی را نشان داد.

در طول برگزاری این کنفرانس، موضوعات مهم زیادی مطرح شدند که از میان آنها می توان به موضوع تشکیل یک بازار قدرتمند داخلی اشاره کرد که مهم ترین مسئولیت و از اولویت های برتر توسعه اقتصادی چین در آینده محسوب می شود.

شیوع ویروس کرونا تاثیرات عظیمی بر اقتصاد جهان بدنبال داشته و در عین حال تمایل به حمایت گرایی را تشدید کرده است؛‌ چین در این زمینه، تشکیل تدریجی یک الگوی توسعه جدید را پیشنهاد کرده است؛ در این الگو، چرخه بزرگ داخلی در حکم ساختار و بدنه اصلی لحاظ شده است و چرخه های دو گانه داخلی و بین المللی یکدیگر را تقویت می کنند و ارتقاء می بخشند.

بر اساس این الگو، با استفاده از پتانسیلی که در تقاضای داخلی وجود دارد،‌ بازار داخلی و بازار بین المللی با هدف تحقق توسعه پایدار، ارتباطی به مراتب بهتر با یکدیگر برقرار خواهند کرد.

به منظور اجرایی کردن استراتژی گسترش بازار داخلی، ابتدا باید درآمد سرانه مردم ارتقاء یابد و در عین حال، اشتغال زایی تقویت و ساختار توزیع درآمد بهینه شود؛‌ از طرف دیگر، دولت باید کیفیت ارائه خدمات عمومی و همگانی را بهبود بخشد و به تقویت مداوم و پایدار رفاه مردم در زمینه های تامین اجتماعی، بهداشت و آموزش بپردازد.

در زمینه آموزش استعداد نیز شرایط و فرصت های به مراتب بیشتری باید به منظور توسعه حیطه آموزش های حرفه ای جهت تطابق با یک محیط و فضای جدید و تامین نیاز کارفرمایان ایجاد گردد.

قشر متوسط جمعیت چین در حال تبدیل شدن به نیروی محرکه اصلی رفاه بازار داخلی و رشد اقتصادی این کشور است؛‌ بدنبال تعمیق ادامه دار و مداوم اصلاحات و گشایش و بهینه سازی و ارتقاء ساختارهای صنعتی در چین، تاثیرات سودمند قشر متوسط که بیشترین پتانسیل مصرفی در چین را دارا هستند، به مراتب برجسته تر و چشمگیرتر خواهد شد.

آنچه در بطن جهان کنونی ضرورت دارد، این است که یک استراتژی توسعه با «چرخه دوگانه» اجرایی شود چرا که اجرای این نوع استراتژی توسعه تاثیرات بسیار مفیدی بر رشد اقتصاد چین بدنبال خواهد داشت.

شرکت های چینی باید به شیوه ای فعال تر به تفکر و بهبود کیفیت محصولات خود بپردازند و بهره وری تولید خود را افزایش دهند تا از این طریق بتوانند با فشار رقابتی موجود به دلیل محصولات وارداتی مشابه مقابله کنند.

در عین حال، هر چه محصولات و خدمات عالی تری از سوی چین در سطح بین المللی عرضه شود و بستری برای تقویت و گسترش نفوذ کالاهای «ساخت چین» ایجاد گردد، این روند باعث شناخت و تائید هرچه بیشتر این محصولات توسط مصرف کنندگان داخلی و خارجی می شود و متعاقب آن، یک پایه و اساس مطلوب برای پیشرفت کالاهای «ساخت چین» به سوی «کالاهای تولید شده در چین» فراهم می گردد.

 

 

 

  • GMT+08:00
  • /