انتشار کلیپی از اصابت گلوله به یکی از افراد حاضر در صحنه درگیری های کنگره آمریکا
  • 2021
  • 07/01
  • 19:52:49

اخباری که تاکنون منتشر شده است،‌ از مرگ 4 نفر در جریان تظاهرات حامیان افراط گرای ترامپ خبر می دهند.

  • GMT+08:00
  • /