رکورد جدید نیروگاه سان شیا در تولید برق در سال 2020
  • 2021
  • 05/01
  • 10:51:58

تا ساعت 24 شب روز سی و یکم دسامبر سال 2020، میزان تولید برق پاک نیروگاه «سان شیا» در طول سال 2020 به 111 میلیارد و 800 میلیون کیلووات ساعت رسیده که با شکست حدنصاب جهانی ثبت شده از نیروگاه برق آبی ایتایپو در آمریکای جنوبی در سال 2016، حدنصاب جدیدی در تولید برق نیروگاه برق آبی در سال ثبت کرد. این در حالیست که این سد در جلوگیری از بروز سیلاب، حمل و نقل کشتی و کاربرد منابع آبی منطقه نیز فواید بسیاری داشته است.

رکورد جدید نیروگاه سان شیا در تولید برق در سال 2020_fororder_1126944441_16097497911431n

طبق داده های اولیه، 111 میلیارد و 800 میلیون کیلووات ساعت برق پاک تولید شده از نیروگاه سان شیا در سال 2020 در مقایسه با تولید برق با زغال سنگ، جایگزین حدود 34 میلیون تن زغال سنگ بوده و از تخلیه حدود 94 میلیون و 20 هزار تن دی اکسید کربن، 22 هزار و 400 تن دی اکسید گوگرد و 21 هزار و 200 تن اکسید نیتروژن جلوگیری کرده است که فایده زیست محیطی آن معادل کاشت 370 هزار هکتار جنگل پهن برگ است.

  • GMT+08:00
  • /