صدور 400 دستگاه خودروی «هونگ چی» چین به بازار عربستان سعودی
  • 2021
  • 04/01
  • 10:49:50

صدور 400 دستگاه خودروی «هونگ چی» چین به بازار عربستان سعودی_fororder_1126934527_16094163202271n

400 دستگاه خودروی هونگ چی چین اخیرا در بندر شهر تیان جین برای صدور به عربستان سعودی آماده شد که بزرگتین صادرات این نشان تجاری از خودروهای ساخت چین به بازارهای خارجیست و بر این اساس، عربستان سعودی نیز پس از امارات متحده عربی، نروژ و سایر کشورها به بازار جدید نشان «هونگ چی» تبدیل میشود.

صدور 400 دستگاه خودروی «هونگ چی» چین به بازار عربستان سعودی_fororder_1126934527_16094163202511n

لازم به ذکر است که چهار مدل خودروی هونگ چی شامل  اچ 5، اچ اس 5، اچ اس 7 و اچ 9 بعد از یک ماه وارد بازار عربستان سعودی میشود.

  • GMT+08:00
  • /