برگزاری نمایشگاه آلات موسیقی ایرانی در سفارت ایران در چین
  • 2020
  • 29/12
  • 16:34:53

آیا میدانستید که سازهای سنتی چینی مانند «سوئو نا»، «یانگ چین»، «پی پا» و غیره پیوندی محکم با سازهای ایرانی دارند. در واقع سوئو نا معادل سرنا، یانگ چین معادل سنتور و پی پا معادل عود، هر کدام طنینی دلکش و طولانی از جاده ابریشم باستان هستند.

سفارت ایران در چین روز سه شنبه 9 دی 1399، 29 دسامبر 2020 نمایشگاهی از آلات موسیقی ایرانی برگزار کرد که اولین نمایشگاه از این نوع با بیش از 40 ساز موسیقی ایرانی در چین محسوب میشود.

در پس هر سازی، داستانهای گویا و وجدآوری وجود دارد که از مرزهای زمان و مکان و کشورها عبور میکنند. نتهای دلنشین این سازها یادآور آرزوهای خوب مردم در سال نو هستند.

برگزاری نمایشگاه آلات موسیقی ایرانی در سفارت ایران در چین_fororder_89d9c905ly1gm4q5n04ddj21900u0jyu

برگزاری نمایشگاه آلات موسیقی ایرانی در سفارت ایران در چین_fororder_89d9c905ly1gm4q5lkyhgj21900u00yv

برگزاری نمایشگاه آلات موسیقی ایرانی در سفارت ایران در چین_fororder_89d9c905ly1gm4q5k6ijkj21900u0wno

برگزاری نمایشگاه آلات موسیقی ایرانی در سفارت ایران در چین_fororder_89d9c905ly1gm4q5ftm7kj21900u0gs0

برگزاری نمایشگاه آلات موسیقی ایرانی در سفارت ایران در چین_fororder_89d9c905ly1gm4q5insyhj21900u0n6b

برگزاری نمایشگاه آلات موسیقی ایرانی در سفارت ایران در چین_fororder_89d9c905ly1gm4q5h7kbyj21900u0jzp

برگزاری نمایشگاه آلات موسیقی ایرانی در سفارت ایران در چین_fororder_89d9c905ly1gm4q5d1sltj21900u07a1

برگزاری نمایشگاه آلات موسیقی ایرانی در سفارت ایران در چین_fororder_89d9c905ly1gm4q5eja3hj21900u0qck

برگزاری نمایشگاه آلات موسیقی ایرانی در سفارت ایران در چین_fororder_89d9c905ly1gm4q5botqwj21900u0wse

 

  • GMT+08:00
  • /