تای چی چوان به عنوان میراث جهانی ثبت شد
  • 2020
  • 18/12
  • 09:26:41

تای چی چوان به عنوان میراث جهانی ثبت شد

هنر رزمی تای چی با قدمت چند قرن، شامگاه پنج شنبه 17 دسامبر (27 آذر) در فهرست میراث فرهنگی ناملموس جهانی سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) به ثبت رسید.

به دنبال ثبت تای چی در میراث جهانی یونسکو، در حال حاضر چین با داشتن 42 مورد میراث فرهنگی ناملموس ثبت شده در یونسکو در رتبه اول جهان قرار دارد.

این در حالیست که "جشنواره دا وانگ" و فعالیت های فرهنگی مربوط به آن که با همکاری چین و مالزی برای ثبت به یونسکو ارایه شده بود نیز در فهرست میراث فرهنگی ناملموس جهانی ثبت شد.

شایان ذکر است که هنر مینیاتور نیز با همکاری ایران، ترکیه، آذربایجان، ازبکستان در این فهرست میراث جهانی قرار گرفت.

  • GMT+08:00
  • /