الگوی جدید توسعه چین فرصت های بیشتری برای کشورها فراهم می آورد
  • 2020
  • 22/11
  • 10:38:52

شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در پانزدهمین نشست سران گروه 20 که به روش ویدیویی برگزار شد، شرکت و سخنرانی کرد.

 

شی جین پینگ تاکید کرد که الگوی جدید توسعه چین به هیچ وجه به معنای یک سیاست داخلی با درهای بسته نیست، بلکه به معنای ایجاد یک نظام اقتصادی باز در سطوح بالاتر است و این امر فرصت های بیشتری برای کشورها فراهم می آورد تا از ثمرات توسعه چین، استفاده کنند.

  • GMT+08:00
  • /