رهبر چین: گروه 20 باید در دوره پساکرونا نقش اصلی بیشتری ایفا کند
  • 2020
  • 22/11
  • 10:36:32

شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در پانزدهمین نشست سران گروه 20 که به روش ویدیویی برگزار شد، شرکت و سخنرانی کرد.

 

شی جین پینگ تاکید کرد که شیوع کرونا نقایص مدیریت جهانی را برجسته کرده است. در چنین حالت ما باید بر چند جانبه گرایی، رویکرد باز، همکاری برد- برد و پیشرفت با زمن پایبند باشیم؛ گروه 20 باید در این راستا نقش اصلی  بیشتری ایفا کند و در این باره پیشتاز باشد.

  • GMT+08:00
  • /